CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Kamilla Twardowska
Tytuł Życie Melanii Młodszej późnoantycznym wzorem świętości
Title Życie Melanii Młodszej późnoantycznym wzorem świętości
Pełny tekst / full text
Tom 11