CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zbigniew Brzeziński
Tytuł Kult św. Idziego w średniowieczu (na marginesie książki: ks. Stanisław Bober, Kult iw. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, 219 s.)
Title Kult św. Idziego w średniowieczu (na marginesie książki: ks. Stanisław Bober, Kult iw. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, 219 s.)
Pełny tekst / full text
Tom 11