CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło
Tytuł Krakowski ośrodek matematyczny 1861-1939
Title Krakowski ośrodek matematyczny 1861-1939
Pełny tekst / full text
Tom 11