CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Tyszewicz
Tytuł Franciszek Dąbrowski, Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007
Title Franciszek Dąbrowski, Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007
Pełny tekst / full text
Tom 11