CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Igor Hałagida
Tytuł Ukraińscy duchowni greckokatoliccy sądzeni w stalinowskiej Polsce (1944-1956)
Title Ukraińscy duchowni greckokatoliccy sądzeni w stalinowskiej Polsce (1944-1956)
Pełny tekst / full text
Tom 11