CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Jadwiga Muszyńska ()
Tytuł IN MEMORIAM Pamięci Profesora Wacława Urbana
Title IN MEMORIAM Pamięci Profesora Wacława Urbana
Pełny tekst / full text
Tom 11