CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Piotr Słoma
Tytuł Aleksander Swieżawski, Przemysł. Król Polski, Warszawa 2006
Title Aleksander Swieżawski, Przemysł. Król Polski, Warszawa 2006
Pełny tekst / full text
Tom 11