CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło
Tytuł Jolanta Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005
Title Jolanta Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005
Pełny tekst / full text
Tom 11