CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Justyniarska-Chojak
Tytuł Wydziedziczenie w testamentach mieszczańskich z województwa sandomierskiego (w XV1-XVIII wieku)
Title Wydziedziczenie w testamentach mieszczańskich z województwa sandomierskiego (w XV1-XVIII wieku)
Pełny tekst / full text
Tom 11