The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume VIII
Published: 2006

 

 

Articles

Lucyna Kostuch
Dionizos i amazonki, czyli podobieństwo a rebours w wyobrażeniu starożytnych Greków
Piotr Kardyś
Problematyka nauczania elementarnego w szkolnictwie polskim okresu średniowiecza
David Worthington
An overview of recent research on the theme of Irish and Scottish emigrants and exiles in early modern Europe
Dominika Burdzy
Sandomierskie konwenty dominikańskie i ich bractwa różańcowe (XVII-XVIII w.)
Сергей Владимирович Кодан
Юридический контекст политики Российского государства в Царствие Польском как фактор развития общественного движения за возрождение польской государственности (1800-1850-е гг.)
Krzysztof Latawiec
Pogranicze rosyjsko-austriackie na przełomie XIX i XX wieku w świetle akt carskiej straży granicznej
Robert Kuśnierz
Kolektywizacja wsi ukraińskiej i opór chłopów (1929-1931)
Mariusz Nowak
Hitlerowskie represje wobec ludności cywilnej pochodzenia arystokratycznego w okresie kampanii wrześniowej i pierwszych tygodniach po podboju Polski (IX-XII 1939 r.)
Łukasz Kamiński
Relacja b. TW ps. "Ster" ze spotkania z b. prezydentem CSRS Antoninem Novotnym w sierpniu 1968 r.

Reviews and notes

Piotr Kardyś
Igniew Gołąb, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, przekład Maria Wojtyła-Świerzowska, Kraków 2004
Sylwia Konarska-Zimnicka
Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002
Witold Molik
oland Prejs OFM Cap, Zakonnicy franciszkańscy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Dzieje - postawy, Warszawa 2003
Stanisław Wiech
Wiktoria Sliwowska, Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005
Marek Przeniosło
Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 к, Toruń 2002 Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 r., Toruń 2002
Małgorzata Przeniosło
Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprać. Aleksandra Zgorzelska i Roman Duda, Wrocław 2002

Reports

Mariusz Nowak
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Las w kulturze polskiej". Mierki pod Olsztynkiem, 19-21 maja 2005 r
Mariusz Nowak
Krajowa Konferencja Naukowa "Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX wieku". Kazimierz Dolny, 17-19 maja 2005 r.