The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Dominika Burdzy
Title Sandomierskie konwenty dominikańskie i ich bractwa różańcowe (XVII-XVIII w.)
Full text
Volume 8