The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Piotr Kardyś
Title Problematyka nauczania elementarnego w szkolnictwie polskim okresu średniowiecza
Full text
Volume 8