The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Robert Kuśnierz
Title Kolektywizacja wsi ukraińskiej i opór chłopów (1929-1931)
Full text
Volume 8