The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Krajowa Konferencja Naukowa "Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX wieku". Kazimierz Dolny, 17-19 maja 2005 r.
Full text
Volume 8