The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Piotr Kardyś
Title Igniew Gołąb, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, przekład Maria Wojtyła-Świerzowska, Kraków 2004
Full text
Volume 8