The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Przeniosło
Title Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprać. Aleksandra Zgorzelska i Roman Duda, Wrocław 2002
Full text
Volume 8