The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Lucyna Kostuch
Title Dionizos i amazonki, czyli podobieństwo a rebours w wyobrażeniu starożytnych Greków
Full text
Volume 8