The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Marek Przeniosło
Title Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 к, Toruń 2002 Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 r., Toruń 2002
Full text
Volume 8