The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Sylwia Konarska-Zimnicka
Title Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002
Full text
Volume 8