The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Hitlerowskie represje wobec ludności cywilnej pochodzenia arystokratycznego w okresie kampanii wrześniowej i pierwszych tygodniach po podboju Polski (IX-XII 1939 r.)
Full text
Volume 8