The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XXI
Published: 09-12-2019

 

 

Full text


Full text

Articles

Sławomir Jędraszek (University of Gdansk)
The use of Ptolemaic terracottas in research into Lagid religious policy. Selected examples.
Piotr Kominek (Jan Kochanowski University of Kielce)
The Symbolism of the Eucharist in Catholic and Reformed theology in 16th Century.
Dmitrij Fiedosow (Institute of World History of the Russian Academy of Science)
A Branch of the Hryniewicz family which bore the Przyjaciel arms.
Aleksandra Zawadzka (Independent researcher Bilcza)
Lynchings in Texas in the late nineteenth and early twentieth century.
Kravtsova Elena (State Medical University Kursk) Skupieński Krzysztof ( Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)
Specificity of functioning of the central financial authorities of the Russian Empire in the XIX century
Maciej K. Cichoń (Jan Kochanowski University of Kielce)
Railway medical service in Kingdom of Poland by the example of Dęblin-Dąbrowa line 1885-1914.
Michał Patryk Sadłowski (The University of Warsaw)
Analysis of selected legal and organizational aspects of the functioning of the Russian Army in 1917.
Henryka Ilgiewicz (Lithuanian Culture Research Institute Vilnius)
The Institute for Scholarly Research on Eastern Europe in Wilno (1930-1939).
Marek Przeniosło (Jan Kochanowski University of Kielce) Michał Arabski ( Jan Kochanowski University of Kielce)
Major Roman Kurkiewicz - a member of the "diversionary-espionage" group in Polish military aviation in the years 1948-1952.
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)
Operation ''Fir''. Security plan of events and celebrations in Kielce and kielecki county in July 1966.

Source texts

Małgorzata Karkocha (University of Lodz)
The sources for the history of the Rembieszyce parish from the first half of the 19th century (list of the parsonage fund and protocol of the dean’s visita-tion).

Reviews and notes

Przemysław Piotr Szpaczyński (independent researcher Zielona Góra)
The dispute over the attitude of the Polish nobility before the King and the State. A gloss to the book of Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. The model of the nobelman in the Commonwealth in the 16th and 17th centuries.
Michał Siedziako (Institute of National Remembrance Branch in Szczecin)
An Inter-disciplinary analysis of the birth of the “Solidarity”. A remarks on the margin of the Tomasz Kozłowskis book, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018.
Dariusz Jarosz (The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences Warsaw)
Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2015
Wojciech Zarosa (Jan Kochanowski University of Kielce)
Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 208

Science chronicle

Wojciech Zarosa (Jan Kochanowski University of Kielce) Katarzyna Kumor ( Jan Kochanowski University of Kielce)
III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku