The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wojciech Zarosa (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0002-7590-3496 
Title Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 208
DOI 10.25951/3306 
Pages 377–384
Full text
Volume 21