The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Przemysław Piotr Szpaczyński (independent researcher Zielona Góra) ORCID:0000-0001-6459-896X 
Title The dispute over the attitude of the Polish nobility before the King and the State. A gloss to the book of Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. The model of the nobelman in the Commonwealth in the 16th and 17th centuries.
DOI 10.25951/3303 
Keywords ideal nobelman, Polish nobility, Sigismund III, Commonwealth of Two Nations, 16th and 17th centuries.
Pages 321–354
Full text
Volume 21

Streszczenie

Tekst polemiczny dotyczy monografii Urszuli Świderskiej-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica Rzeczypospsolitej XVI–XVII wieku, Warszawa 2017. Polemika odnosi się przede wszystkim do postawy polskiej szlachty wobec króla i państwa.

Summary

The polemic article discusses a monography by Urszula Świderska-Włodarczyk about the model of the ideal nobelman in the Commonwealth in the 16th and 17th centuries. The polemic focuses mainly on the attitude of the Polish nobility before the king and the state in the light of the theses and findings by Urszula Świderska-Włodarczyk.