The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Michał Siedziako (Institute of National Remembrance Branch in Szczecin) ORCID:0000-0003-0799-0222 
Title An Inter-disciplinary analysis of the birth of the “Solidarity”. A remarks on the margin of the Tomasz Kozłowskis book, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018.
DOI 10.25951/3304 
Keywords social movements, political history of Poland after IIWW, anti-communist oposition in the Polish People’s Republic, strikes in Poland in the August 1980, Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”.
Pages 355–368
Full text
Volume 21

Streszczenie

Tekst stanowi recenzję książki Tomasza Kozłowskiego: Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018. Rzeczona praca to interdyscyplinarne studium powstania ruchu społecznego „Solidarności”. Autor recenzji omawia zawartość publikacji, wskazuje jej zalety, jak również formułuje uwagi krytyczne, dochodząc jednak do wysoce pozytywnej oceny ogólnej.

Summary

The article is a review of the Tomasz Kozłowskis book Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego “Solidarność” w 1980 roku [„The anatomy of the revolution. The birth of the »Solidarity« movement in the year 1980”], Warszawa 2018 which is an inter-disciplinary analysis of the birth of the “Solidarity” movement. The author characterizes the contain of Kozłowski’s monography, indicates its advantages and formulates some critical remarks, finally coming to highly positive general opinion.