The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XIX
Published: 2017

 

 

Articles

Jerzy Piątkowski (Kielce)
ALEXANDER’S FUNERAL CART – THE MASTERPIECE OF ORIENTAL-CLASSICAL ART
Martyna Barczyńska (Kielce)
SUMMA DE MATRIMONIO BY MASTER VACARIUS (1120–1200)
Jolanta M. Marszalska (Warszawa)
CISTERCIAN PROVOSTS OF THE LUDŹMIERZ PARISH UNTIL THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY IN THE LIGHT OF DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF THE CISTERCIAN ABBEY IN SZCZYRZYC
Jan Gustaw Rokita (Warszawa)
A MEDAL COMMEMORATING THE RELIEF OF VIENNA
Wojciech Jaworski (Sosnowiec)
ASSOCIATIONS FOR ThE hELP OF ChILDREN IN ThE KINGDOM OF POLAND (1884–1914)
Anna Jaroszuk (Warszawa)
THE PROJECT OF BUILDING THE CENTRAL SLAUGHTERHOUSE IN WARSAW (SECOND HALF OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES)
Dominik Flisiak (Kielce)
POLITICAL ACTIVITY OF WŁODZIMIERZ ŻABOTYŃSKI UNTIL THE 1920S. IDEOLOGICAL BASIS OF REVISIONIST ZIONISM
Mariusz Misztal (Kraków)
THE 1912 BRITISH OFFER OF CYPRUS TO GREECE AND THE REACTION OF THE GREEK AND MUSLIM CYPRIOTS. A BRITISH PERSPECTIVE
Piotr Pasisz (Kielce)
HISTORY OF CULTURE IN THE HISTORICAL OUTPUT OF JAN PTAŚNIK (1876–1930)
Tomasz Karbowniczek Mariusz Nowak (Kielce)
UNIFORM FRONT IN THE POLITICAL THOUGHT AND THE OPERATIONS OF THE COMMUNIST WORKER’S PARTY OF POLAND IN 1922–1923 (IN THE LIGHT OF OWN PRESS AND PROGRAMME MATERIALS AND THOSE OF THE POLISH SOCIALIST PARTY)
Regina Renz (Kielce)
A SMALL-TOWN FAMILY IN THE INTERWAR PERIOD (THE CASE OF KIELCE REGION)
Jerzy Gapys (Kielce)
PRIVATE CHARITABLE ACTIVITY OF POLISH LANDED GENTRY IN THE GENERAL GOVERNMENT IN THE YEARS 1939–1945
Daniel Warzocha (Piotrków Trybunalski)
ThE OFFICIAL AND UNDERGROUND PRESS IN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DURING WORLD WAR II (1939–1945)
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Kielce)
THE HUNGARIAN UPRISING OF 1956 IN HISTORIOGRAPHY AND SCHOOL EDUCATION 1956-2016

Source texts

Katarzyna Paduch (Warszawa)
AGREEMENT ON THE PRINTING OF THE WORK OF FR. FRANCISZEK MICHAŁ LEŚNIEWSKI By TOMASZ PILLER FROM 1790
Łukasz Wołczyk (Kielce)
ADMINISTRATION OF WESTERN SIBERIA TOWARDS RELIGIOUS NEEDS OF POLISH EXILES IN THE LATE 1860S (SELECTED DOCUMENTS FROM THE HISTORICAL STATE ARCHIVE OF THE OMSK DISTRICT)
Krzysztof Latawiec (Lublin)
A DRAfT INSTRUCTION fOR RUSSIAN BORDER COMMISSIONERS ON THE wESTERN BORDER Of THE RUSSIAN EMPIRE FROM 1912
Henryk Figura (Kołobrzeg)
BASIC CONCEPTS IN CONNECTION WITH THE DUTY OF MILITArY SErVICE IN POLAND IN THE YEArS 1918–1939

Reviews and notes

Mariusz Nowak (Kielce)
Krzysztof Myśliński, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba ordynacji Myszkowskich, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2012, ss. 96
Piotr Pasisz (Kielce)
Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014, ss. 387
Dariusz Jarosz (Warszawa)
Anita Prażmowska, Władysław Gomułka, tłumaczenie Katarzyna Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, ss. 296