The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak (Kielce)
Title Krzysztof Myśliński, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba ordynacji Myszkowskich, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2012, ss. 96
Pages 312-315
Full text
Volume 19