The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Mariusz Misztal (Kraków)
Title THE 1912 BRITISH OFFER OF CYPRUS TO GREECE AND THE REACTION OF THE GREEK AND MUSLIM CYPRIOTS. A BRITISH PERSPECTIVE
Keywords Cyprus, Greece, Argostoli, Great Britain, John Stavridi, Winston Churchill, Eleftherios Venizelos.
Pages 94-107
Full text
Volume 19

Streszczenie

Artykuł, oparty na materiałach archiwalnych z National Archives w Kew oraz na dzienni-ku brytyjskiego dyplomaty pochodzenia greckiego, Johna Stavridi, omawia brytyjską ofertę z 1912 r. dotyczącą przekazania Cypru Grecji w zamian za prawo używania greckiej Argo-stoli jako bazy morskiej. Churchill potrzebował Argostoli, aby ochraniać brytyjskie statki handlowe przed ewentualnym atakiem austro-węgierskiej i włoskiej foty wojennej na Mo-rzu Śródziemnym. W grudniu oferta została przedstawiona greckiemu premierowi, Elefthe-riosowi Venizelosowi, który ją zaakceptował. Te obiecujące rozmowy nie zakończyły się sukcesem, ale pokazały, że Venizelos jest gotowy współpracować ściśle z Wielką Brytanią i Francją.
Plotki o przekazaniu Cypru Grecji wzmocniły nadzieję greckich Cypryjczyków na wymarzone połączenie z Grecją, ale jednocześnie spowodowały liczne protesty tureckich Cypryjczyków.