The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Piotr Pasisz (Kielce)
Title Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014, ss. 387
Pages 318-329
Full text
Volume 19