The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XVIII
Published: 2016

 

 

Articles

Sławomir Kurzak (Kielce)
,,SHACKLES OF HELLAS”– THE SYMBOL AND THE FOUNDATION OF MACEDONIAN DOMINATION IN HELLENISTIC GREECE
Joanna Kunigielis (Warszawa)
TRAVEL ACCOUNTS IN THE PRUSSIAN LANDS OF GILBERT DE LANNOY IN THE YEARS 1413–1414 AND HIS OBSERVATIONS
Dominika Burdzy (Kielce)
Sandomierz as the centre of the viticulture from the Middle Ages until the mid-seventeenth century
Monika Poszalska (Kielce)
KRAKÓW IN THE TIMES OF KING STANISŁAW AUGUST IN THE LIGHT OF CERTAIN TRAVEL ACCOUNTS
Valentyna Los (Kiev Ukraine)
Panna Bazylianka against the Volhynian society background (18th–19th centuries)
Grzegorz Pełczyński (Wrocław)
EVANGELICALISM IN POLAND. A HISTORICAL OVERVIEW
Paulina Bies (Kielce)
VISIT OF ALEXANDER I IN WARSAW (NOVEMBER 12 – DECEMBER 3, 1815) IN THE LIGHT OF THE REPORTS OF “GAZETA WARSZAWSKA” (WARSAW GAZETTE)
Katarzyna Cedro-Abramczyk (Kielce)
SOCIAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES OF JULIAN OCHOROWICZ DURING HIS STAY IN WISŁA (BASED ON HIS DIARIES AND mANUSCRIPTS)
Regina Renz (Kielce)
THE SIZE AND INTERNAL STRUCTURE OF PEASANTS IN KIELCE PROVINCE IN THE YEARS 1918–1939
Monika Sikora (Kielce)
COMBAT EFFORT OF THE 2ND LIGHT ARTILLERY REGIMENT OF THE LEGIONS IN SEPTEMBER 1939
Anna Kalinowska (Warszawa)
CARE OVER ADULTS PROVIDED BY THE CENTRAL COMMITTEE OF SOCIAL WELFARE IN THE YEARS 1944–1949 IN THE LIGHT OF ITS DOCUMENTS
Dariusz Jarosz (Warszawa)
“THE GIFT OF GRACE”: GRANTING “SPECIAL PROVISIONS” BY THE CENTRAL GOVERNMENT AuTHORITIES IN POLAND IN THE YEARS 1945–1947
Вадим Волобуев (Москва Россия)
Внутрипартийная борьба в Польше и охлаждение советско-китайских отношений в конце 1950-х гг.
Nicolas Levi (Warszawa)
Aspects choisis de la présence du Confucianisme dans la société contemporaine coréenne
Klaudia Łodejska (Kielce)
Polish immigration to South Africa during apartheid system

Reviews and notes

Piotr Kardyś (Kielce)
Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Kielce 2012
Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Urszula Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014
Wojciech Zarosa (Kielce)
Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014
Edward Walewander (Lublin)
Adam Romejko, Polacy w Wielkiej Brytanii: interpretacja mimetyczna, Tuchów 2015
Edward Walewander (Lublin)
Atlantyda. Nie tylko Kresowa – Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, wstęp i opracowanie E. Orzechowska, przedmowa ks. Z. Zieliński, Lublin 2014
Paweł Nastrożny (Toruń Gdańsk)
Stanisław Kolouszek, Fortyfikacje Festung Breslau, Jelenia Góra 2014
Rafał Łatka (Kraków)
Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945–1989, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2014
Rafał Łatka (Kraków)
Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska, Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014