The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Klaudia Łodejska (Kielce)
Title Polish immigration to South Africa during apartheid system
Keywords immigration, Republic of South Africa, Poles, Poland, apartheid, race, Africa, Boer War, People’s Poland.
Pages 229-240
Full text
Volume 18

Streszczenie

W artykule przedstawiono polską imigrację do Republiki Południowej Afryki w XX wie-ku poprzez pryzmat historii tego kraju oraz kształtowania się polityki apartheidu, wzrostu gospodarczego jako czynników, które miały największy wpływ na europejską imigrację. Porównując te czynniki z historią polityczną, czy raczej sytuacją polityczna i gospodarczą w Polsce, zwłaszcza po II wojnie światowej, łatwo zrozumieć, dlaczego wielu Polaków po-stanowiło przenieść się do Republiki Południowej Afryki. Artykuł zawiera także informacje na temat procedur imigracyjnych, określa najważniejsze grupy zawodowe, jak również opi-suje najważniejsze polskie organizacje działające w Republice Południowej Afryki.