The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Edward Walewander (Lublin)
Title Atlantyda. Nie tylko Kresowa – Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, wstęp i opracowanie E. Orzechowska, przedmowa ks. Z. Zieliński, Lublin 2014
Pages 263-266
Full text
Volume 18