The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Вадим Волобуев (Москва Россия)
Title Внутрипартийная борьба в Польше и охлаждение советско-китайских отношений в конце 1950-х гг.
Keywords Гомулка Китай СССР ПОРП Пясецкий.
Pages 201-215
Full text
Volume 18

Streszczenie

Artykuł jest analizą poglądów sowieckich i chińskich ambasadorów wobec walki konser-watystów w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z kursem Władysława Gomułki przez pryzmat stosunków sowiecko-chińskich w końcu lat pięćdziesiątych XX wieku. Wykazano, że progomułkowskie nastroje w kierownictwie Komunistycznej Partii Chin stopniowo ustą-piły antygomułkowskim w czasie, gdy w sowieckim kierownictwie nastąpiła odwrotna meta-morfoza. Na podstawie dokumentów Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej uwypuklono liczne wizyty wysokich rangą funkcjonariuszy PZPR w ambasadzie ZSRR, podczas których członkowie konserwatywnej frakcji KC PZPR z bliskim im przewodni-czącym Stowarzyszenia PAX Bolesławem Piaseckim próbowali wpłynąć na przywódców KPZR w antygomulkowskim duchu.