The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume I

 

 

Articles

Katarzyna Justyniarska
Opinie o Polakach i „obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych
Beata Wojciechowska
O potworach, demonach wodnych i świętych źródłach w Polsce średniowiecznej
Jacek Pielas
Jan Oleśnicki - podkomorzy sandomierski (1605-1675). Dzieje kariery wojewódzkiej
Waldemar Kowalski
Zarys dziejów Chmielnika w czasach przedrozbiorowych
Izabela Krasińska
Kuratoria Opieki nad Trzeźwością Ludową w latach 1898-1914 i ich wpływ na tycie kulturalno-oświatowe mieszkańców miast i miasteczek guberni radomskiej
Konrad Zieliński Nina Zielińska
Organizacje gospodarcze, instytucje kredytowe i stowarzyszenia branżowe ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1900-1918
Mariola Nitecka
Stosunki polsko-żydowskie w Częstochowie w latach 1918-1939
Mariusz Nowak
Aktywność ekonomiczna Jana Zamoyskiego w gospodarstwie wiejskim dóbr spiskich na Słowacji w latach 1926-1944
Sebastian Piątkowski
Deportacje Żydów z dystryktu radomskiego do obozów pracy przymusowej na Lubelszczyźnie w 1940 roku
Ryszard Gryz
Władze do spraw wyznań w województwie kieleckim (1945-1956)
Arthur H. Williamson
The Erotic Impulse, Thermodynamics and the Modern World

Reviews and notes

Katarzyna Justyniarska
Przemysł II — odnowienie Królestwa Polskiego, pod red. Jadwigi Krzyżaniakowej, Poznań 1997
Jacek Wijaczka
Religiose Devianz in christlich gepragten Gesellschaften. Vom hohen Mittelalter bis zur Friihaufklarung, wyd. Dieter Fauth, Daniela Miiller, Wurzburg 1999
Wojciech Kalwat
Bodzentyn. Z dziejów miasta w X1I-XX wieku, pod red. Krzysztofa Brachy, Kielce 1998
Jerzy Z. Pająk
Ksiądz Józef Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1916, cz. 1-2, oprać. Wiesław Caban i Marek Przeniosło, Kielce 1998
Marek Przeniosło
Ludwik Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923, Kraków 1998
Albin Koprukowniak
Henryk Zins, Przez epoki i kontynenty, Lublin 1996