The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Jerzy Z. Pająk
Title Ksiądz Józef Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1916, cz. 1-2, oprać. Wiesław Caban i Marek Przeniosło, Kielce 1998
Full text
Volume 1