The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Izabela Krasińska
Title Kuratoria Opieki nad Trzeźwością Ludową w latach 1898-1914 i ich wpływ na tycie kulturalno-oświatowe mieszkańców miast i miasteczek guberni radomskiej
Full text
Volume 1