The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jacek Pielas
Title Jan Oleśnicki - podkomorzy sandomierski (1605-1675). Dzieje kariery wojewódzkiej
Full text
Volume 1