The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Justyniarska
Title Przemysł II — odnowienie Królestwa Polskiego, pod red. Jadwigi Krzyżaniakowej, Poznań 1997
Full text
Volume 1