The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Aktywność ekonomiczna Jana Zamoyskiego w gospodarstwie wiejskim dóbr spiskich na Słowacji w latach 1926-1944
Full text
Volume 1