The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Marek Przeniosło
Title Ludwik Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923, Kraków 1998
Full text
Volume 1