The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Beata Wojciechowska
Title O potworach, demonach wodnych i świętych źródłach w Polsce średniowiecznej
Full text
Volume 1