The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Ryszard Gryz
Title Władze do spraw wyznań w województwie kieleckim (1945-1956)
Full text
Volume 1