The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wojciech Kalwat
Title Bodzentyn. Z dziejów miasta w X1I-XX wieku, pod red. Krzysztofa Brachy, Kielce 1998
Full text
Volume 1