The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Justyniarska
Title Opinie o Polakach i „obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych
Full text
Volume 1