The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XVII
Published: 2015

 

 

Articles

Олег Александрович Дячок (University of Customs and Finance Dnepropetrovsk Ukraine)
A look at the penalties for scalp damage in medieval written laws through the prism of ancient beliefs
Łukasz Kosiński (Instytut Historii UMCS)
Punishment of exile over the sea in early Irish hagiography
Kazimierz Przyboś (Instytut Historii UJ)
The Convocation Diet in 1674
Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji UG)
Pactum Advitalitium in the small towns of Royal Prussia in the light of the Kościerzyna and Nowe law court books (the second half of the 16th and the 18th centuries)
Szymon Kazusek (Instytut Historii UJK)
Trade contacts between merchants from former Sandomierz Voivodeship and German countries in the years 1764–1767
Алексей Игоревич Раздорский (Petersburg)
17th and 18th century Russian customs books as a source for the history of trade between Russia and neighbouring countries
Piotr Stefaniak (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie)
The history of Mariavite sisters in Częstochowa (1774–1864)
Николай Дмитриевич Судавцов (Stawropol Rosja)
Return from Caucasus to homeland of Polish prisoners of war, the participants of the Moscow expedition in 1812
Светлана А. Мулина (Dostoyevsky State University in Omsk)
Participants of the November Uprising in the service of the Siberian Cossack troops
Dominika Płócienniczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
The treaty of Kalisz of 1813
Radosław Kuty (Instytut Historii UJK)
The popularization of the Tatra literature in the Warsaw press over the period from 1860 to 1914
Łukasz Cholewiński (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
The history of the Lubomirski family from Kruszyna in the years 1864–1914
Agnieszka Werens (Instytut Historii UJK)
Rural orphanages in the Kingdom of Poland by the example of Kielce Guberniya in the years 1870–1914
Aneta A. Duda (Instytut Historii AP w Słupsku)
Golden wedding of the Radziwiłłs at Ołyka and its reminiscences on the threshold of World War I in the light of the memories of Małgorzata Potocka née Radziwiłł
Wiesław Charczuk (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach)
The anti-Communist underground in the Podlasie region (1944–1948)
Hubert Kiełczewski (Instytut Historii UJK)
In the service of the system. The Reverend Colonel Roman Szemraj (1914–1987) – Dean General of the Polish Army
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Instytut Historii UJK)
Kielce and Kielce Voivodeship in the celebration of the Millennium of the Polish State (1960–1966). Scientific and popularization achievements in some selected aspects
Lidia Michalska-Bracha
Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku)
Татьяна Мосунова
Документы Государственного архива Свердловской области о жизни польской общины на Урале в XIX веке
Светлана А Мулина Анна А Крих
Материалы по истории польской ссылки в Сибирь второй половины XVIII–XIX веков в архивах Омска, Томска и Тобольска
Franciszek Nowiński
Księża z ziem zabranych na zesłaniu syberyjskim. Ksiądz Mateusz Wejt na wygnaniu w krasnojarsku
Jan Trynkowski
"Śmietanka do kawy", czyli życie codzienne na etapie (rachunki etapowe Irkuck–Wielki Nerczyński Zakład, luty–kwiecień 1840 roku)
Artur Kijas
Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskieo
Светлана А Мулина
Адаптация поляков в Сибири (до 1917 года)
Евгений В Семёнов
Хозяйственная деятельность польских политических ссыльных в Западном Забайкалье в 70–80-е гoды XIX века
Władysław Masiarz
Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku
Анна А Крих
Добровольная аграрная миграция польского населения в Западную Сибирь в контексте этнической идентичности и идентификации поляков (конец XIX–XX веков)
Jacek Legieć
Rekruci z Królestwa Polskiego w garnizonach syberyjskich na przełomie XIX i XX wieku – liczebność i rozmieszczenie

Source texts

Vojtěch Vlček (Ostrava Czech Republic)
The Czech martyrs of the Catholic Church in the Communist period. Part 2

Reviews and notes

Marcin Danielewski (Poznań)
The Piast Trail under construction. Structure, management, cultural and tourist offer, Kraków 2013
Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Polish women on the thrones of Europe, Warszawa 2014
Konrad Szymański (Kielce)
Stalin’s Dogs. Translated by Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska, Warszawa 2012
Dariusz Jarosz (Warszawa)
We, the people of March. Self Portrait of the ‘68 generation, Wołowiec 2015

Reports

Klaudia Łodejska (Kielce)
Report from the Conference “5th Jan Kochanowski University/SUNY Oswego Annual Conference in Cultural Studies. Gender, Race, Immigration
Monika Sikora (Kielce)
Report on research travel of the military history students of Jan Kochanowski University in Kielce to Western Pomerania

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII–XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej" (Omsk, 25–27 maja 2015 roku)

Science chronicle

Ryszard Gryz (Kielce)
The Reverend Professor Daniel Olszewski (1934–2015). Historian and Master