The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Władysław Masiarz
Title Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku
Full text
Volume 17