The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author
Title Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII–XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej" (Omsk, 25–27 maja 2015 roku)
Full text
Volume 17