The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Franciszek Nowiński
Title Księża z ziem zabranych na zesłaniu syberyjskim. Ksiądz Mateusz Wejt na wygnaniu w krasnojarsku
Full text
Volume 17