The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lidia Michalska-Bracha
Title Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku)
Full text
Volume 17