The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wiesław Charczuk (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach)
Title The anti-Communist underground in the Podlasie region (1944–1948)
Full text
Volume 17