The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Łukasz Cholewiński (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title The history of the Lubomirski family from Kruszyna in the years 1864–1914
Full text
Volume 17